Zadzwoń do nas

52 374 10 24
608 317 279
szybki kontakt

 

lub skontaktuj się z nami drogą elektroniczną wypełniając formularz.

 

Prześlemy Ci wszystkie potrzebne informacje i formularze dotyczące postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych z Niemiec i odzyskania zwrotu podatku.

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 01.05.2004r. Polacy mogą otrzymać zasiłek rodzinny KINDERGELD - czyli świadczenia pieniężne na dzieci z niemieckiej instytucji Familienkasse. Zasiłek przysługuje także wtedy, gdy dzieci nie mieszkają w Niemczech. Kindergeld jest świadczeniem dla rodzin, których członkowie, obywatele UE są trwale związani z Niemcami jako krajem - mieszkają tam, osiągają dochody i płacą podatki i są w Niemczech ubezpieczeni.

 

Aktualne stawki zasiłku rodzinnego Kindergeld:

 

  od roku 2018 do czerwca 2019od lipca 2019
1 dziecko 194,00 euro miesięcznie 204,00 euro miesięcznie
2 dziecko 194,00 euro miesięcznie 204,00 euro miesięcznie
3 dziecko 200,00 euro miesięcznie 210,00 euro miesięcznie
4 i kolejne dziecko 225,00 euro miesięcznie 235,00 euro miesięcznie

 

 

Obywatele polscy ubiegający się o zasiłek rodzinny w Niemczech w przypadku gdy jedno z rodziców dziecka mieszka w Polsce podlegają nie tylko przepisom prawa niemieckiego lecz również przepisom prawa polskiego i unijnego. Przy tym muszą być przestrzegane przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr. 883/2004 ważne od 01 maja 2010.


Kindergeld można otrzymać na dzieci własne lub przysposobione, a także na dzieci współmałżonka, jeżeli tylko należą do gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Świadczenia są wypłacane do dnia pełnoletności dziecka, a jeżeli dziecko się uczy / studiuje to do 24 roku życia.


Warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego Kindergeld jest aby wnioskodawca (najczęściej jest to ojciec rodziny pracujący w Niemczech):

 

 • posiadał na terenie Niemiec swoje miejsce zamieszkania (Wohnsitz)
 • wnioskodawca mimo zamieszkania w innym państwie zwykle przebywał na terenie Niemiec (gewöhnlicher Aufenthalt)
 • w przypadku braku zameldowania w Niemczech podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech tzn. pracował w ciągłości ponad 183 dni w roku oraz 90 % uzyskiwanych dochodów musi pochodzić z Niemiec i w tym kraju podlegać opodatkowaniu
  Wnioskodawca może również:
 • pracować w Niemczech na własny rachunek na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Niemczech (Gewerbeanmeldung). W takim przypadku przedsiębiorąca musi okazać się dowodami w postaci rzeczywistych wpływów na konto bankowe za wykonaną usługę.
 • być pracownikiem oddelegowanym z firmy polskiej lecz w tym przypadku osoba pozostająca w Polsce nie może być czynna zawodowo lub w przypadku zatrudnienia, konieczna jest decyzja odmowna o zasiłku w Polsce

 

Pobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce w przypadku pracowników ubezpieczonych w Niemczech nie jest przeszkodą. Należy jednak wykazać ten fakt we wniosku do Familienkasse. Wówczas otrzymamy Kindergeld pomniejszony o świadczenia otrzymywane w Polsce.

 

Jeżeli wymagane kryteria są spełnione, to od stycznia 2018 roku po złożeniu wniosku Familienkasse przyznaje świadczenia, które są wypłacane do 6 miesięcy wstecz licząc od dnia złożenia wniosku, a następnie co miesiąc bezterminowo, aż do momentu ustania prawa do świadczeń, co w przypadku pracowników z Polski z reguły wynika z zakończenia pobytu w Niemczech. Taki fakt należy zgłosić do Familienkasse , aby nie narazić się na roszczenia zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń.


W przypadkach ustanawiania i uchylania wniosku o niemiecki Kindergeld dla dzieci zamieszkujących w innym Państwie Członkowskim (np. w Polsce), Familienkasse i w sytuacji gdy instytucja nie podaje wystarczających powodów prawnych dotyczących decyzji w związku z przyznawaniem Kindergeld nasza firma składa odwołanie w imieniu klienta.

 

Uprawnienie i pobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce nie jest przeszkodą. Należy jednak wykazać ten fakt we wniosku do Familienkasse. Wówczas otrzymamy Kindergeld pomniejszony o świadczenia otrzymywane w Polsce.


Numer identyfikacyjny /Steuerliche Identifikationsnummer


Istotnym warunkiem przyznania zasiłku rodzinnego od 01.01.2016 jest posiadanie przez wnioskodawcę numeru identyfikacyjnego (Steuerliche Idendifikationsnummer). Numer otrzymuje osoba zameldowana na terenie Niemiec oraz osoba mająca w tym kraju obowiązek podatkowy. Osoby, które nie posiadają meldunku, a podjęły sezonową pracę na terenie Niemiec, otrzymują również numer identyfikacji po pierwszym rozliczeniu podatkowym w Niemczech.

 

Numer identyfikacyjny znajduje się na zaświadczeniu o zarobkach (Lohnsteuerbescheinigung) lub na decyzji podatkowej (Einkommensteuerbescheid). Jeśli numer IdNr z różnych przyczyn pozostaje nieznany, należy wypełnić odpowiedni formularz na stronie www.bzst.de (zakładka Steuern National, Steuerliche Identifikationsnummer, Eingabeformular). Można również skorzystać z infolinii (tel. +49 228/406-1240). Informacje o numerze identyfikacyjnym są poufne, dlatego numer zostaje przesłany danej osobie na aktualny adres zameldowania w formie listu. Czas oczekiwania na IdNr to około cztery tygodnie.


Kindergeld, a świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”


Wypłaty wszelkich świadczeń rodzinnych wypłacanych w państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii podlegają pod koordynację systemów zabezpieczenia społecznego. Program 500 plus również jest wpisany w politykę koordynacji świadczeń, w związku z tym pobieranie tego zasiłku w Polsce ma wpływ na wysokość zasiłku wypłacanego u naszych zachodnich sąsiadów.


I tak w przypadku małżonka pracującego w Niemczech a współmałżonka nie pracującego w Polsce – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy.


Jeżeli działalność zawodowa wykonywana jest w dwóch różnych krajach pierwszeństwo ma to państwo, w którym mieszkają dzieci.


Małżonek pracuje w Niemczech, współmałżonek pracuje w Polsce, dzieci mieszkają w Polsce – pierwszeństwo wypłaty świadczeń ma Polska.


Małżonek pracuje w Niemczech, współmałżonek pracuje w Polsce, dzieci mieszkają w Niemczech – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy.


Oboje małżonków pracuje w Niemczech – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy.

 

W przypadku wypłaty świadczeń z Państwa z pierwszeństwem można otrzymać w drugim państwie tzw. dodatek dyferencyjny.


Korzystając z programu 500 plus otrzymamy w Niemczech kwotę wynikającą ze stawek niemieckich pomniejszonych o polskie świadczenie.

 

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawach w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zaleca się złożenie przez osobę ubiegającą się, wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego także w zakresie pierwszego dziecka (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy spełniania lub nie obowiązującego kryterium dochodowego). Powyższe pozwoli na rozstrzygnięcie o uprawnieniu do świadczenia wychowawczego w odniesieniu do wszystkich dzieci i przekazanie całościowej informacji zagranicznej instytucji ds. świadczeń rodzinnych. Niezłożenie wniosku na pierwsze dziecko,a w konsekwencji brak decyzji w tym zakresie skutkować może potrąceniem kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego z zagranicznych świadczeń rodzinnych przyznanych na dziecko.

Ostatnie opinie

 • Opinia 115 Agnieszka

  Polecam wszystkim, kolejny rok współpracy, kolejny raz nie zawiodłam się. Szybka, miła i profesjonalna obsługa.

 • Opinia 113 Agnieszka Wycisk

  Zdecydowanie polecam współpracę z tą firmą.Bardzo miła obsługa. Agnieszka

 • Opinia 112 Anita, Paweł

  Świetna Firma, super kontakt. Zasiłek wypłacony bardzo szybko. Zdecydowanie polecam współpracę :)   Anita, Paweł

Wszystkie opinie


Przedsiębiorstwo Usług Biurowych EUROCASH

ul. Św. Floriana 3/3a (I piętro), skr. poczt. 53

85-030 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

tel. 523741024 | info@eurocash-kindergeld.pl

NIP: 9671114155 | REGON: 340234708

© EUROCASH - Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies