800+ a Kindergeld w Niemczech

Rok 2024 przynosi znaczące zmiany w systemie świadczeń wychowawczych w Polsce, zwiększając kwotę miesięcznego dodatku na dziecko o 300 złotych. W związku z tym rodziny pracujące transgranicznie muszą zrozumieć, jak 800+ i Kindergeld będą na siebie wzajemnie oddziaływać. Dodajmy, że w Niemczech świadczenie zostaje utrzymane na poziomie 250 euro na dziecko.

 

Koordynacja świadczeń między Polską a Niemcami

 

Integracja dodatków 800+ i Kindergeld może wydawać się złożona, zwłaszcza w kontekście różnych przepisów obowiązujących w Polsce i Niemczech. Bardzo ważne jest ustalenie, który kraj ma pierwszeństwo w wypłacie dodatków. W przypadku rodzin mieszkających w Polsce, w których jeden rodzic pracuje zawodowo, świadczenia 800+ będą miały priorytet. W takiej sytuacji unijne zasady koordynacji dodatków przewidują, że niemiecki Kindergeld będzie dostosowany do nowego poziomu pomocy socjalnej w Polsce.

 

Wyrównanie świadczeń

 

Przed zmianą rodziny otrzymywały dodatek dyferencyjny z Niemiec, który wynikał z różnicy między niemieckim Kindergeld (250 euro) a polskim świadczeniem (500 zł). Po wprowadzeniu 800+ różnica ta ulega zmianie. Dodatek dyferencyjny z Niemiec będzie teraz obliczany na podstawie nowej kwoty świadczenia polskiego, co oznacza, że jego wysokość ulegnie zmniejszeniu. Inaczej wygląda sytuacja, gdy jeden z rodziców nie pracuje w Polsce, a drugi jest aktywny zawodowo w Niemczech. Takie rodziny mogą oczekiwać znacznych korzyści finansowych, ponieważ pierwszeństwo w wypłacie świadczeń przypada Niemcom. Rodzice będą zatem uprawnieni do otrzymania pełnej kwoty zarówno polskiego 800+, jak i niemieckiego Kindergeld. Warto podkreślić, że zmian nie trzeba zgłaszać do Familienkassae. Powinny zostać one wprowadzone automatycznie.

 

Fachowa pomoc i doradztwo

 

W związku z tymi zmianami ważne jest, aby rodziny odpowiednio zarządzały swoimi wnioskami o świadczenia. Eurocash oferuje wsparcie i doradztwo w zakresie koordynacji 800+ i Kindergeld, pomagając w pełnym wykorzystaniu dostępnych świadczeń. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, aby upewnić się, że Twoja rodzina korzysta z maksymalnego wsparcia finansowego, jakie oferują systemy w Polsce i Niemczech.

0
Feed

Zostaw komentarz