Zwrot podatku z Belgii

Zadzwoń do nas! 52 374 10 24

Zwrot podatku z Belgii jest jak najbardziej możliwy do odzyskania, pieniądze należą Ci się nawet jeśli pracowałeś przez krótki czas.

 

Każda osoba pracująca legalnie w Belgii ma obowiązek rozliczyć się przed belgijskim urzędem skarbowym.

W Belgii można rozliczać się do 3 lat wstecz.


Do ubiegania się o zwrot belgijskiego podatku niezbędna będzie karta podatkowa Loonfiche otrzymana od pracodawcy w okolicach kwietnia oraz zaświadczenie EOG.


Wystarczy, że wypełnisz formularz, a nasz Specjalista skontaktuje się z Tobą i ustali szczegóły Twojego rozliczenia.


Kompleksowo zajmiemy się wszystkimi formalnościami i odzyskamy dla Ciebie maksymalny zwrot podatku!

Gwarantujemy Ci sprawne i bezpieczne rozliczenie, dlatego za naszą usługę zapłacisz dopiero po odzyskaniu pieniędzy.

 

Jeżeli w przeszłości pracowałeś w Belgii, a pracodawca odprowadzał podatki i składki, to nie ulega wątpliwości, że podlegają Państwo obowiązkowi rozliczenia się z tamtejszym urzędem skarbowym, czyli z Federale Overheidsdienst Financiën.

Jako specjaliści w odzyskiwaniu zwrotów podatków z wielu państw zachodnich, bardzo chętnie pomożemy Państwu w załatwieniu wszystkich formalności i zapewnimy kompleksową obsługę oraz doradztwo, aż do otrzymania korzystnej decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie wiesz jak uzyskać zwrot podatku z Belgii za rok 2020?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Bardzo często zdarza się, że ktoś pracował w Belgii tylko przez krótki czas, np. przez kilka miesięcy, i nie zna wystarczającym stopniu języka potrzebnego do prawidłowego rozliczenia się z belgijskimi urzędami. To właśnie dla takich osób, niebędących jednocześnie rezydentami w Belgii, skierowana jest nasza oferta. Nasi pracownicy swobodnie posługują się takimi językami, jak francuski, niderlandzki czy niemiecki – nie będą mieli więc jakichkolwiek problemów, aby wyjaśnić sytuację z belgijskimi urzędnikami. Zalecamy zgłosić się do nas możliwie jak najszybciej, bowiem w przypadku niezłożenia zeznania lub złożenia go już po terminie, urzędy uprawnione są do nakładania kar grzywny w wysokości od 50 do aż 1250 euro.

Warto przede wszystkim pamiętać, że osoby rozliczające się po raz pierwszy z danym Urzędem Skarbowym, zobowiązane są do przedłożenia odpowiedniego wniosku o wydanie formularza deklaracji podatkowej. Pracownikom, którzy rozliczają się po raz kolejny, urząd skarbowy wyda deklarację imienną w sposób automatyczny. W obu tych przypadkach warto się skontaktować z pracownikami naszej firmy, którzy pomogą Państwu w przygotowaniu kompletów dokumentów i uzyskaniu zwrotu, czy ewentualnie przysługujących ulg na dzieci lub współmałżonka.

Kto jest uprawniony do pełnego zwrotu podatku z Belgii?

 

Do otrzymania zwrotu w pełnej wysokości uprawnione są osoby, których dochody mieszczą się w granicach kwoty wolnej od podatku – w 2020 roku jest to 8860 euro, jednak kwota ta może być wyższa, jeżeli osoba rozliczająca się z urzędem posiada dzieci. Dochody wygenerowane w Belgii muszą ponadto stanowić co najmniej 75% wszystkich dochodów uzyskanych na przestrzeni roku rozliczeniowego, dopiero po spełnieniu tych warunków można się ubiegać o pełen zwrot, który w bieżącym roku podatkowym opiewa na maksymalną kwotę 4530 euro.

Konieczne jest oczywiście wykazanie dochodów z wszystkich krajów, w których się pracowało w danym roku, nie tylko zagranicą, lecz również w Polsce. Jest to warunek konieczny do przypisania pracownika do jednej z kilku grup oraz zweryfikowania dochodów pod kątem przepisów zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy poszczególnymi państwami.

Dużo łatwiej uzyskać pełen zwrot, jeżeli rozliczą się Państwo wraz ze swoim małżonkiem.

Jakie dokumenty należy przedłożyć, aby uzyskać zwrot nadpłaconego podatku dochodowego z tytułu pracy na terenie Królestwa Belgii?

 

Zdecydowanie najważniejszym dokumentem, który musimy przedłożyć, aby uzyskać zwrot, jest karta podatkowa zwana Fiche lub Loonfiche. Zawiera ona zestawienie wszystkich dochodów miesięcznych uzyskanych przez pracownika w danym roku. Jeżeli nie otrzymaliśmy tej karty lub gdzieś się nam zagubiła, koniecznie należy skontaktować się z pracodawcą o wydanie duplikatu – w przeciwnym razie trudno będzie nam się rozliczyć i uzyskać zwrot.

Oprócz tego, przedłożyć trzeba również zaświadczenie EU-EWR zatwierdzone przez właściwy urząd skarbowy w Polsce, prawidłowo wypełniony kwestionariusz osobowy, dokument potwierdzający wspólne zameldowanie z małżonkiem oraz dziećmi. Do kompletu dokumentów dołączyć należy również kopię dowodu tożsamości, aktualny numer konta bankowego, a także belgijski NIP.

O jakie ulgi można się starać?

 

Pracownicy, którzy wygenerowali minimum 75% swoich dochodów w Belgii, mogą starać się o przyznanie ulgi za małżonka niepodejmującego aktywności zawodowej lub uzyskującego niskie wynagrodzenie. Możliwe jest uzyskanie również ulg z tytułu posiadania dzieci lub niepełnosprawności jednego z członków rodziny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgia - państwa prorodzinne

Zdecydowanie jedną z najważniejszych ulg, na jaką można liczyć rozliczając podatki w Belgii, jest kwota wolna od podatku. Ta z kolei w 2021 roku wyniosła 8860 euro, z kolei dla rodzin z dziećmi - wartość ta jest nieco wyższa. Na przykład, jeśli podatnik posiada jedno dziecko, jego kwota wolna od podatku wzrasta o 1610 euro, z kolei w przypadku dwójki dzieci aż o 4150 euro! Jak widać na tym przykładzie, Belgia jest krajem wyjątkowo prorodzinnym.

Co ciekawe, kwota wolna od podatku może być również podniesiona w przypadku, kiedy zajmujemy się opieką nad osobą powyżej 65. roku życia czy niepełnosprawną. Podniesienie jej wartości dotyczy także przypadku, kiedy utrzymujemy rodzeństwo, rodziców, a także pozostałych członków rodziny.

Wspólne rozliczenie podatkowe z małżonkiem

 

W Belgii możliwe jest uzyskanie ulg podatkowych z tytułu wspólnego rozliczania się z małżonkiem, który również otrzymuje stały dochód. W tym celu koniecznie trzeba złożyć dokumenty takie, jak:

  • zaświadczenie o zarobkach małżonka,
  • potwierdzenie wspólnego zameldowania.

Te dwa dokumenty są podstawą do przyznania ulgi podatkowej wynikającej ze wspólnego rozliczenia się na terenie Belgii. Co ciekawe, meldunek nie musi dotyczyć jedynie kraju, w którym wykonujesz swój zawód. W końcu można być zameldowanym w Polsce, z kolei w Belgii jedynie mieszkać. Co warto podkreślić: miejsce zameldowania nie jest równe miejscu zamieszkania!

Zasiłki na poczet rozwoju młodocianych

 

Chociaż nie jest to stricte ulga podatkowa, to jednak wspomnieć warto o zasiłku Kinderbijslag, który przysługuje na wychowanków, do osiągnięcia przez nich 25. roku życia. Sama wysokość otrzymywanego zasiłku zależy w głównej mierze od ilości dzieci, a także ich wieku. Wypłacany jest on co miesiąc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak ulgi abolicyjnej

 

Niestety Polacy pracujący na terenie Belgii, z kolei posiadający centrum interesów życiowych w rodzimym kraju, nie będą mogli skorzystać już z ulgi abolicyjnej, czyli umożliwiającej odliczenie podatku na terenie państwa, w którym wykonują pracę.

Wspólne rozliczenie z rodziną w Belgii

W Polsce system podatkowy jest tak zbudowany, że można samemu zdecydować o rozliczeniu indywidualnym lub z małżonkiem. W Belgii tego wyboru nie ma, jeśli jesteś w związku małżeńskim, masz obowiązek rozliczyć się wspólnie. Nie ma w tym nic strasznego, bowiem takie rozliczenie niesie sporo korzyści. Przede wszystkim zapewnia ulgę podatkową i pozwala uzyskać wyższy zwrot. Ponadto umożliwia zmniejszenie kwoty ewentualnej niedopłaty, co nie jest możliwe w przypadku rozliczenia się indywidualnego.

Co podlega opodatkowaniu w Belgii?

Podatki stanowią istotną część finansowego życia niemalże każdej osoby na całym świecie. Nie inaczej jest w Belgii, gdzie dzielą się one na bezpośrednie i pośrednie. Ten pierwszy rodzaj podatku dotyczy między innymi: dochodów od osób fizycznych, prawnych i spółek, dywidend, preferencyjnego opodatkowania sektora MŚP i centr dystrybucyjnych, a także nieruchomości i gruntów. Opodatkowaniu pośredniemu podlegają z kolei wartość dodana VAT, akcyza, darowizny, spadki, zakup środków transportu czy opłaty notarialne związane z sprzedażą nieruchomości.

Ostatnie opinie:

Bardzo polecam

Bardzo polecam, pełen profesjonalizm, miła obsługa, wszystko w jak najlepszym porządku.

Barbara - 25/01/2022

Bardzo miła

Bardzo miła i sympatyczna obsługa klienta. Polecam.

Lidia - 25/01/2022

Polecam

Polecam❤️

Martyna Kurzawa - 25/01/2022

Polecam współpracę

Polecam współpracę,jesteśmy zadowolonymi klientami od 2 lat

Agnieszka Rusinek Lewandowska - 22/06/2021

Skontaktuj się
z nami