Kinderbonus - co to jest, co musisz wiedzieć?

Z uwagi na kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa, niemieckie władze zdecydowały się na przyznanie dodatkowego świadczenia – tak zwanego Kinderbonus. W niniejszym artykule dowiedzą się Państwo, komu przysługuje to świadczenie, jaka jest jego wysokość i co trzeba zrobić, aby je otrzymać.

 

Kinderbonus – co to jest, co musisz wiedzieć?

Rząd RFN opracował w ostatnich miesiącach pakiet specjalnych środków mających na celu zminimalizowanie niekorzystnych skutków paraliżu gospodarczego, który dotknął wiele osób, w tym również oczywiście rodziny z dziećmi.

To właśnie w ramach tego tzw. Corona-Konjunkturpaket przyznano osobom otrzymującym Kindergeld dodatkową premię na każde dziecko w wysokości 300 euro jako swego rodzaju rekompensatę za skutki kryzysu. Warto pamiętać, że premia ta wypłacana jest w dwóch ratach.

 

Komu przysługuje Kinderbonus?

Świadczenie przysługuje wszystkim osobom, które w 2020 były uprawnione do otrzymywania Kindergeldu. Przypominamy, że Bonus wypłacany jest nawet wówczas, gdy dzieci nie mieszkają na co dzień w Niemczech – wystarczy, że ich stałe miejsce zamieszkania znajduje się na terenie jednego z państw Unii Europejskiej lub innych krajów, które zawarły z UE odpowiednie porozumienia, dotyczy to np. Szwajcarii czy Norwegii.

Świadczenie w pełnym wymiarze otrzymają rodzice, których dochód brutto na przestrzeni roku nie przekracza 67 800 euro. Jeżeli kwota ta zostanie przekroczona, wysokość dodatku zostanie proporcjonalnie zmniejszona. Jako, że rekompensatę przewidziano dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (gdzie np. jeden z rodziców stracił pracę w wyniku lockdownu), nie przysługuje ona rodzinom, które wygenerowały roczny dochód brutto w kwocie wyższej niż 85 900 euro (w przypadku posiadania jednego dziecka) lub 90 000 euro (dwoje dzieci).

 

Jakie formalności należy spełnić, aby otrzymać ten dodatek?

Niemieckie Kasy Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse) zwykle automatycznie wypłacają Bonus wszystkim osobom, którym przysługuje podstawowy zasiłek rodzinny. W zdecydowanej większości przypadków nie trzeba więc składać oddzielnych wniosków. Jeżeli jednak nie otrzymali Państwo dotychczas tego świadczenia lub jednej z rat, koniecznie należy skontaktować się z właściwą miejscowo Familienkasse.

0
Feed

Zostaw komentarz