Kinderbonus - co warto wiedzieć o tej formie wsparcia rodzin w 2023 roku.

Wirus SARS-CoV-2 rzadko trafia już na pierwsze strony gazet, ale skutki wywołanego przez niego zastoju gospodarczego, będziemy jeszcze odczuwać przez długie lata. Aby pomóc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej w okresie pandemii koronawirusa (choćby ze względu na utratę lub trudności ze znalezieniem pracy), rząd niemiecki wprowadził jeszcze w 2020 r. kompleksowy pakiet świadczeń Corona-Konjunkturpaket. Ważną częścią składową tego pakietu jest Kinderbonus, czyli dodatkowe pieniądze wypłacane do zasiłku na dziecko. W jaki sposób i w jakiej kwocie można uzyskać tę zapomogę? Kto jest uprawniony do jej otrzymania? Przeczytaj nasz artykuł, znajdziesz w nim odpowiedzi na te pytania!

 

Kinderbonus 2022 – w jakiej kwocie jest wypłacany?

 

Obecnie rodzice mogą liczyć na 100 euro rocznie na każde dziecko. W niektórych przypadkach Familienkasse decyduje się jednak wypłacić podwójny Kinderbonus, czyli kolejne 100 €. Szansę na otrzymanie wyższej kwoty mają rodziny, które uprawnione są do pobierania większej liczby świadczeń socjalnych ze względu na niskie dochody. We wcześniejszych latach wysokość zapomogi była dużo wyższa – w roku ubiegłym wyniosła 150 €, a dwa lata temu aż 300 €.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zapomogę na dzieci?

 

Dużą zaletą jednorazowego świadczenia Kinderbonus jest fakt, że nie trzeba o niego oddzielnie wnioskować i załatwiać jakichkolwiek dodatkowych formalności. Niemiecka Familienkasse przyznaje go automatycznie wszystkim osobom, które pobierają Kindergeld od co najmniej miesiąca. Mogło się oczywiście zdarzyć, że pieniądze przez błąd lub niedopatrzenie nie trafiły na Twoje konto – wówczas należy to zgłosić, np. dzwoniąc na infolinię.

 

Kinderbonus i świadczenia inflacyjne w 2023 – czy będzie można otrzymać dodatkowe pieniądze?

 

Niestety, nie wiadomo jeszcze, czy rząd RFN zdecyduje się na pomoc osobom dotkniętym pandemią koronawirusa także w przyszłym roku. Zapowiedziano już jednak wdrożenie świadczeń mających złagodzić skutki inflacji, są to m.in. dotacje do rachunków za prąd i gaz, podwyżka Kindergeld do 250 € miesięcznie na każde dziecko oraz zasiłek mieszkaniowy, tzw. „Wohngeld”.

Polecamy śledzić naszego bloga, na pewno damy znać, jeżeli Kinderbonus 2023 zostanie przegłosowany!

0
Feed

Zostaw komentarz