Na co uważać wnioskując o zasiłek rodzinny w Niemczech?

W ostatnim czasie otrzymujemy bardzo dużo pytań w temacie świadczeń socjalnych przysługującym pracownikom zatrudnionym w Niemczech. W dzisiejszym artykule postaramy się więc rozwiać Państwa wątpliwości dotyczące zasiłku rodzinnego, czyli popularnego Kindergeldu.


Na co uważać wnioskując o zasiłek rodzinny w Niemczech?

Koniecznie trzeba pamiętać o tym, aby przedłożyć właściwej Familienkasse dokument zaświadczający, czy przysługują nam zasiłki rodzinne w Polsce, czy nie. Jeżeli tego nie zrobimy, niemiecki organ może wydać decyzję o przyznaniu nam świadczenia w niepełnej kwocie, nawet jeżeli nigdy nie pobieraliśmy zasiłku rodzinnego i świadczenia 500+.

Jeżeli znalezienie zatrudnienia za granicą spowoduje wzrost dochodu na osobę do poziomu ponad 674 zł, to w przypadku pobierania zasiłku rodzinnego w Polsce, należy zawiadomić o tym najbliższy regionalny ośrodek pomocy społecznej. Uchroni nas to przed koniecznością zwrotu świadczenia w późniejszym okresie.

W przypadku, gdy matka dzieci, nie pracuje w Polsce i pobiera świadczenia, fakt o podjęciu pracy  ojca dzieci za granicą, powinno zgłosić się, w celu wstrzymania świadczeń w Polsce, gdyż zgodnie z rozporządzeniem unijnym świadczenie w pierwszeństwie należy się z kraju, w którym wykonywane jest zatrudnienie. Od momentu podjęcia pracy za granicą, świadczenie w Polsce nie przysługuje.

 

Przestrzegaj wyznaczonych terminów złożenia dokumentów

Familienkasse może w dowolnym momencie  wymagać przedłożenia dowodów świadczących o naszym  dalszym uprawnieniu do świadczenia Kindergeld.

Jeżeli nie dostarczymy tych dokumentów w terminie, organ odpowiedzialny za przyznawanie zasiłku rodzinnego może oddalić nasz wniosek uznając, że nie mamy prawa do otrzymywania świadczenia.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że tego rodzaju świadczenie może nam zostać przyznane za maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych wstecz od daty złożenia wniosku, dlatego warto przyspieszyć procedurę decyzyjną poprzez złożenie kompletnych i wiarygodnych dokumentów.

 

Pamiętaj o możliwości odwołania się od decyzji odmownej!

Decyzja Familienkasse staje się prawomocna po upływie 1 miesiąca licząc od momentu, gdy ją Państwo otrzymają. Od razu po otrzymaniu odmowy warto się skontaktować ze specjalistami, którzy pomogą Państwu napisać odpowiednie zażalenie, w którym wykazana zostanie zasadność przyznania niemieckiego zasiłku rodzinnego, jeżeli rzeczywiście on Państwu przysługuje.

0
Feed

Zostaw komentarz