Zasiłek dla bezrobotnych, chorobowy w Niemczech. Jak składać wnioski? Gdzie?

Nie wiesz czy spełniasz wymogi niezbędne do ubiegania się o wypłatę świadczeń z tytułu niezdolności do pracy (Krankengeld) lub jej utraty (Arbeitslosengeld)? Nigdzie nie możesz znaleźć informacji, gdzie złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych lub chorobowy w Niemczech? Poświęć chwilę czasu na przeczytanie tego artykułu, wszystko Ci wyjaśnimy!

 

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech - cała wiedza w pigułce

Arbeitslosengeld I przysługuje osobom, które:

  • nie ukończyły jeszcze 65. roku życia
  • nie są obecnie nigdzie zatrudnione
  • na przestrzeni ostatnich 2 lat przez co najmniej 12 miesięcy odprowadzały wszystkie wymagane ustawowo składki ubezpieczeniowe w kraju naszych zachodnich sąsiadów, czyli posiadały legalny stosunek pracy.

 

Jeżeli nawiązywane były jedynie krótkie stosunki pracy (poniżej 14 tygodni), do uzyskania pozytywnej decyzji wystarczy 6 miesięcy zatrudnienia.


Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest zarejestrowanie się w tamtejszym urzędzie pracy (Agentur für Arbeit), właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Do wniosku o zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech złożonego w tej instytucji należy dołączyć dokumenty poświadczające czas trwania stosunków pracy w ostatnich 2 latach oraz wysokość pobranego wynagrodzenia (świadectwo pracy + karta podatkowa) i wypowiedzenie umowy o pracę.


Zależnie od uśrednionej wysokości wynagrodzenia za ostatnią pracę, ówczesnej klasy podatkowej oraz innych czynników, w tym liczby dzieci na utrzymaniu i wieku, urzędnicy wyliczą odpowiednią kwotę świadczenia - minimalnie jest to 60% przeciętnego, dotychczasowego wynagrodzenia netto.


Aby otrzymać chorobowe należy w ciągu 7 dni od otrzymania zwolnienia lekarskiego złożyć wniosek do Kasy chorobowej (wniosek można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej, osobiście lub online).


Niemiecki zasiłek chorobowy - krótkie podsumowanie


Do otrzymywania tego świadczenia kwalifikują się osoby długotrwale niezdolne do pracy (również bezrobotni otrzymujący Arbeitslosengeld). Wysokość chorobowego wyliczana jest na podstawie ostatniego wynagrodzenia (maksymalnie będzie to 90% wypłaty netto).


Zasiłek chorobowy w Niemczech można otrzymywać jedynie raz na 3 lata, nie dłużej niż przez 78 dni. Wniosek z załączonym zaświadczeniem o zarobkach (Auszahlschein) należy przesłać do kasy chorych, w której jesteśmy zarejestrowani.


Załatwienie wszystkich tych formalności może być bardzo czasochłonne i po prostu trudne dla osób bez dobrej znajomości języka. Firma Eurocash z Bydgoszczy chętnie pomoże Ci w wypełnieniu i złożeniu wniosków o zasiłek dla bezrobotnych i chorobowy w Niemczech - nasi doświadczeni specjaliści już na Ciebie czekają!

0
Feed

Zostaw komentarz