Zmiany od czerwca 2022 dotyczące przyznawania świadczenia 500+ i wpływ tych zmian na Kindergeld

Od czerwca 2022 ZUS będzie rozpatrywał wszystkie wnioski o świadczenie wychowawcze i będzie je wypłacał.

 

Informujemy, że ZUS nie rozstrzyga, czy zachodzi koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego i przyznaje świadczenie wychowawcze wszystkim osobom składającym wniosek.

 

Należy we wniosku bezwzględnie podać informację o zatrudnieniu drugiego rodzica w Niemczech.

 

Jeżeli we wniosku ZUS zostanie poinformowany o pracy któregoś z rodziców z zagranicą, to po przyznaniu świadczenia wyśle informację do Wojewody (Urzędu Wojewódzkiego), aby ten poinformował urząd zagraniczny.

 

Zgodnie z ustawą art.5 ust 2 b o pomocy państwa w wychowaniu dzieci rodzic, który na podstawie polskich przepisów spełnia warunki do przyznania świadczenia wychowawczego będzie miał je wypłacane również wtedy, gdy danej osobie przysługuje prawo do świadczenia rodzinnego z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przepis ten ma zastosowanie od 1 czerwca 2022.

0
Feed

Zostaw komentarz