Zmiany od czerwca 2022 dotyczące przyznawania świadczenia 500+ i wpływ tych zmian na Kindergeld

Od czerwca 2022 ZUS będzie rozpatrywał wszystkie wnioski o świadczenie wychowawcze i będzie je wypłacał.

 

Informujemy, że ZUS nie rozstrzyga, czy zachodzi koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego i przyznaje świadczenie wychowawcze wszystkim osobom składającym wniosek.

 

Należy we wniosku bezwzględnie podać informację o zatrudnieniu drugiego rodzica w Niemczech.

 

Jeżeli we wniosku ZUS zostanie poinformowany o pracy któregoś z rodziców z zagranicą, to po przyznaniu świadczenia wyśle informację do Wojewody (Urzędu Wojewódzkiego), aby ten poinformował urząd zagraniczny.

 

Oznacza to, że w przypadku niepracującej matki, nie podlegającej ubezpieczeniu ZUS lub KRUS , pozostającej z dzieckiem w Polsce i ojca pracującego np. w Niemczech świadczenie 500 plus zgodnie z przepisami unijnymi nie przysługuje w Polsce i mimo decyzji pozytywnej z ZUS świadczenie będzie do zwrotu.

 

Świadczenie wychowawcze 500 plus będzie przysługiwało natomiast matce, która jest czynna zawodowo w Polsce lub podlega ubezpieczeniu ZUS lub KRUS. Ponieważ kwota świadczeń rodzinnych przyznanych w Polsce jest niższa od kwoty świadczeń należnych w Niemczech, kraj ten przyznaje dodatek dyferencyjny, czyli różnicę. W ten sposób rodzina otrzymuje świadczenie z obydwu krajów.

0
Feed

Zostaw komentarz